Bijbelaanbod

 

 

Je kunt voor je unieke bijbelontwerp kiezen uit een aantal verschillende vertalingen:

 

 

Bijbel in Gewone Taal

 

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een vertaling uit de Hebreeuwse en Griekse bronteksten van de Bijbel in gewone taal, de taal die we allemaal gebruiken. Deze vertaling maakt de Bijbel begrijpelijk voor zoveel mogelijk mensen. Er worden woorden gebruikt die iedereen kent, en zinnen die niet te lang zijn. Een tekst in gewone taal is duidelijk opgebouwd. Je begrijpt wat de zinnen met elkaar te maken hebben en over wie of wat het gaat. Het gebruik van gewone taal brengt de tekst ook dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. De vertaling is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap.

 

Opties:
Standaard editie: 12 x 18 cm
Prijs: vanaf € 38,45

 

Huisbijbel: 14 x 21 cm
Prijs: vanaf € 49,45

 

Huwelijksbijbel: 14 x 21 cm – met goudkleurig bedrukte schutbladen met woordenlijst en familieregister
Prijs: vanaf € 57,45

Deze vertaling kiezen >> 

 


 

Herziene Statenvertaling

 

De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziening Statenvertaling. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers ook gebruikten, de zogenaamde Textus Receptus. Het doel van de Herziene Statenvertaling is om de huidige en komende generaties bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

 

Opties:
Standaard editie: 12 x 18 cm
Prijs: vanaf € 39,90

 

 

Deze vertaling kiezen >>

 


 

Nieuwe Bijbelvertaling

 

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling vanuit de bronteksten van de Bijbel in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties. Aan de vertaling is tien jaar lang gewerkt door een team van brontekstkenners, neerlandici, literatoren en meelezers uit uiteenlopende confessionele achtergronden (protestants, katholiek, joods).

De NBV streeft een evenwicht na tussen ‘brontekstgetrouwheid’ en ‘doeltaalgerichtheid’. De oorspronkelijke tekst van de Bijbel wordt zo getrouw mogelijk overgezet naar woorden en zinsconstructies die in het Nederlands gebruikelijk zijn. In de vertaling is bijzondere aandacht voor het literaire gehalte van elk bijbelboek.

 

Opties:
Standaard editie: 12 x 18 cm
Prijs: vanaf € 42,45

 

Huwelijksbijbel: 14 x 21 cm – met goudkleurig bedrukte schutbladen met woordenlijst en familieregister
Prijs: vanaf € 57,45

 

Jongerenbijbel: 16 x 24 cm – met vele extra’s voor jongeren
Prijs: vanaf € 64,95

 

Deze vertaling kiezen >>

 


 

Willibrordvertaling

 

De Willibrordvertaling is de officiële Nederlandse vertaling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen. De vertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling in soepel hedendaags Nederlands die tegelijk trouw is aan de bronteksten van de Bijbel. De Willibrordvertaling ontleent zijn naam aan H. Willibrord (ca. 658-739), missionaris van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie.

 

Opties:
Standaard editie: 12 x 18 cm
Prijs: vanaf € 42,45

 

Deze vertaling kiezen >>

 

Inspiratie nodig?