Bijbelaanbod

 

 

Je kunt voor je unieke bijbelontwerp kiezen uit een aantal verschillende vertalingen:

 


 

Herziene Statenvertaling

 

De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziening Statenvertaling. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers ook gebruikten, de zogenaamde Textus Receptus. Het doel van de Herziene Statenvertaling is om de huidige en komende generaties bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

 

Opties:
Standaard editie: 12 x 18 cm
Prijs: vanaf € 39,90

 

 

Deze vertaling kiezen >>

 


 

Willibrordvertaling

 

De Willibrordvertaling is de officiële Nederlandse vertaling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en Vlaanderen. De vertaling wordt alom gewaardeerd als een vertaling in soepel hedendaags Nederlands die tegelijk trouw is aan de bronteksten van de Bijbel. De Willibrordvertaling ontleent zijn naam aan H. Willibrord (ca. 658-739), missionaris van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie.

 

Opties:
Standaard editie: 12 x 18 cm
Prijs: vanaf € 42,45

 

Deze vertaling kiezen >>

 

Inspiratie nodig?